Kort verslag ledenvergadering

Omdat de trainers van de loopgroep het belangrijk vinden te weten wat er speelt binnen de groep, hebben we op zaterdag 26 augustus na de training een korte ledenbijeenkomst gehouden. Doel hiervan was om in een gemoedelijke sfeer van gedachten te wisselen over zaken m.b.t. de loopgroep, en over hoe deze eventueel geoptimaliseerd kunnen worden om het lopen voor iedereen nog efficiënter en leuker te maken. Via de mail waren er veel reacties binnen gekomen, en men was unaniem van mening dat we een gezellige groep hebben met goede trainingen. De volgende punten zijn aan de orde gekomen:

  • Hoe de maandagavondtraining in te vullen/ looproute aan te geven;
  • meer aandacht voor looptechniek c.q. krachttraining;
  • het afstemmen van de training op ieders doelstelling.
Maandag/dinsdagavondtrainingen

De maandag/dinsdagavondtrainingen zijn tempotrainingen. Kortere route, hogere snelheid. De behoefte bestaat om vooraf te weten welke route op maandag/dinsdagavond gelopen wordt. Daarom worden een aantal routes op onze website geplaatst. Ook wordt hier aangegeven welke route in een bepaalde week gelopen gaat worden. Zo kan iedereen van te voren bekend raken met de route.
Als er naar een evenement toegewerkt wordt, dan wordt de basisafstand gelijk aan de tempotraining maar worden de totale afstand en het tempo wekelijks aangepast. Op deze manier verwachten we dat zo iedereen zijn/haar doelstelling kan halen.

Meer aandacht voor looptechniek

Ook was er de vraag om meer aandacht te geven aan de looptechniek, en ook of er meer uitgelegd kan worden wat het doel/nut is van een oefening. De loopscholing die gegeven wordt is er om de looptechniek/loophouding te verbeteren. Daarbij zullen de trainers er nog meer op letten om de lopers tijdens de training te wijzen op hun houding. Let wel: we hebben reeds een bepaalde motoriek, en om deze helemaal te veranderen kan ook verkeerd uitpakken. Daarom zullen de trainers eerder advies geven en wat bijsturen dan radicaal veranderen. De trainers gaven hierbij ook aan dat de training reeds begint bij de warming-up en eindigt na de cooling-down. Als er meer uitleg gegeven wordt door de trainers, hopen ze ook dat iedereen het nut van de warming-up/cooling-down begrijpt en de oefeningen dan ook serieus uitvoert. Op deze manier werken we gezamenlijk aan een betere looptechniek/loophouding.

Krachttraining

Over de vraag van krachttraining: zodra hier meer over bekend is of en hoe we dit kunnen realiseren, zullen we dit via de site bekendmaken.

Na een half uurtje werd de bijeenkomst afgesloten en kon er nog koffie/thee gedronken worden.

Created by Phons Stokkermans | Copyright LFTR © 2016 - 2024 | Privacybeleid