Trainingsschema week 44

Voor de komende week hebben we de volgende trainingen voor jullie in de aanbieding.
Wij geven deze als leidraad voor jullie, maar uiteraard kun je de volgorde en de lengte van de trainingen zelf bepalen. Omdat niet iedereen hetzelfde schema loopt wordt er gesproken over  de Yakult Start To Rungroep, de groep van Eric en de groep van Joop.
Het is dus alleen om onderscheid te maken in de trainingen van de groepen dat we ze zo benoemen. Zo kan iedereen inschatten wat voor hem/haar het beste programma is om te lopen.

Elke training begint met 5 tot 10 minuten warming-up en sluit je af met 5 tot 10 minuten cooling down.

Yakult Start To Run training schema’s
 • 1e training: Duurloop van maximaal 40 minuten.
 • 2e training: 8 keer 5 minuten met telkens 2 minuten wandelen.
 • 3e training:  14 keer 2 minuten met telkens 45 sec.  wandelen.
Schema voor de groep van Eric
 • 1e training: tempoloop van 4km.
 • 2e training:  3 - 6 -9 - 6 - 3 met 1,5 - 2,5 - 4 en 2,5 minuten herstel
 • 3e training: Rustige duurloop van maximaal 50 minuten.
Schema voor de groep van Joop
 • 1e training: 6,5km tempoloop
 • 2e training: 3 – 6 - 9 - 6 - 3  met 1,15 - 2 – 3 en 2 minuten herstel
 • 3e training: Rustige duurloop van maximaal 80 minuten

Trainingsschema week 43

De officiële trainingen zijn zoals bekend tot nader order gestopt, maar om  iedereen te motiveren hebben we deze week de volgende schema´s als leidraad voor jullie.

Omdat niet iedereen hetzelfde schema loopt wordt er gesproken over de Yakult Start To Rungroep, de groep van Eric en de groep van Joop.

Zo weet iedereen wat voor hem/haar het beste programma is om te lopen.

Yakult Start To Rungroep
 • 1e training: 3 keer 3-5 minuten met 1,5 en 2 minuten wandelen.
 • 2e training: rustige duurloop van maximaal 40 minuten.
 • 3e training: 3 keer 2 - 4 - 6 minuten met 1, 2 en 2,5 minuten herstel
Schema voor de groep van Eric:
 • 1e training: tempoloop van 4km.
 • 2e training: rustige duurloop van maximaal 60 minuten
 • 3e training: 4 keer 2 - 4 - 6 minuten met 1, 1,5 en 2 minuten herstel
Schema voor de groep van Joop:
 • 1e training: tempoloop van 6,5km
 • 2e training: rustige duurloop van maximaal 70 minuten.
 • 3e training: 4 keer 2 - 4 - 6 minuten met 45 sec., 1,5 en 2 minuten herstel

 

Training voor zaterdag 17 oktober

De trainingen voor zaterdag 17 oktober zijn:

Yakult Start to Run groep

10 keer 3 minuten met 1 minuut en 30 seconden herstel.

Groep van Eric

10 keer 3 minuten met 1 minuut en 30 seconden herstel.

Groep van Joop

10 keer 3 minuten met 1 minuut en 15 seconden herstel.

Alle trainingen beginnen uiteraard met een warming up en eindigen met een cooling down. Dit zijn geen officiële trainingen, maar worden ter motivatie om te blijven lopen, aangeboden.

In het kader van de coronamaatregelen mag je alleen in een groep van maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand hardlopen. Het is belangrijk dat jij je aan deze regel houdt.

Corona update

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet zijn, helaas, tot nader order al onze trainingen, afgelast.

Wij als LFTR team moeten ons aan dit besluit houden, en omdat de groepsgrootte is beperkt tot 4 personen is het onmogelijk om de reguliere trainingen door te laten gaan. Uiteraard willen wij jullie wel aanmoedigen om met elkaar af te spreken en elkaar zo te stimuleren. Als je dan gaat lopen houd je dan aan de voorgeschreven regels: maximaal 4 personen en lopen op 1,5m van elkaar.

Wij willen in deze omstandigheden iedereen, zowel de reguliere lopers op maandag en de Yakult Start To Run deelnemers de gelegenheid geven om in ieder geval 1 keer in de week in groepjes van maximaal van 4 te lopen om de motivatie vast te houden. Dit kan op maandagavond vanaf de Fysiotherapie om 19:30 uur.
Houd je wel aan de regels: maximaal 4 personen  in een groep en lopen op 1,5m van elkaar. Deze regels gelden ook als we ons verzamelen op de parkeerplaats

Zodra de mogelijkheid geboden wordt om de reguliere trainingen weer op te pakken, desnoods met beperkingen, dan zullen wij hier zo snel als mogelijk op inspelen. Wij als LFTR team hopen dat iedereen een positieve houding blijft houden, hoe moeilijk dit nu ook is, en actief bezig blijft. Wij zullen jullie zoveel als mogelijk blijven ondersteunen, al is het op afstand.

Wij zullen de komende weken diverse trainingen op de site zetten zodat jullie niet zelf hoeven uit te zoeken wat te (kunnen) doen en zullen regelmatig een stukje op de site plaatsen ter motivatie.

Mocht je vragen hebben over de trainingen die je wil gaan doen, dan kun je altijd terecht bij een van de trainers (het telnr. van jouw trainer kun je opvragen bij Harran 0612808019), of via de mail op info@loopgroepfysiotherapietilburgreeshof.nl

LFTR team

Vertrekpunten 17 oktober

Alle groepen vertrekken op zaterdag 17 oktober vanaf de parkeerplaats van de Fysiotherapie.

Als er naar aanleiding van eventuele extra maatregelen door het kabinet aanpassingen nodig zijn, dan zullen wij deze zo spoedig mogelijk via deze site publiceren.

Belangrijk!
Kom niet trainen/wandelen en blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:

 • neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
 • als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 °C) en/of benauwdheidsklachten heeft.

Bedankje

Beste medelopers,

Wegens verhuizing naar zuid-oost Brabant is het voor mij helaas niet meer mogelijk om op zaterdagochtend en maandagavond te lopen bij onze club.
In overleg met Harran heb ik afgelopen zaterdag mijn lidmaatschap opgezegd
Ik wil iedereen bedanken voor de gezelligheid tijdens het lopen en ook bij het koffiedrinken na het lopen.
Een extra bedankje voor de trainers Eric, Joop, en in het bijzonder Harran.
Ik zal proberen het ritme van het lopen vol te houden.

Het gaat jullie allemaal goed en mogelijk tot ziens.

Raymond Marchand

Het gevoel van het LFTR team

Het gevoel van het LFTR team in deze coronatijd.

Corona heeft helaas roet in ons “hardloop” eten gegooid, máár laat daardoor je loop-honger niet bederven.

Voor de Coronatijd  mochten we alles, toen steeds minder, uiteindelijk niks meer. Opeens mochten we weer met beperkingen samen lopen.
Na een tijdje mochten we weer in gewoon groepsverband lopen, maar beperkt samenkomen om koffie en thee te drinken na afloop van de training. Nu mag ook dat ineens niet meer en zijn we (gelukkig nog) beperkt tot in groepsverband te mogen lopen zonder beperkingen.

Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat!
Dat is zo'n beetje wat er op dit moment door de hoofden van het LFTR team gaat.
We zouden het graag anders willen...
Samen lopen,
Samen wandelen,
Samen trainen,
Samen koffie drinken...

Samen ,...maar het is op dit moment meer ieder voor zich en dat is niet waar wij als loopgroep voor staan.
We moeten helaas de startpunten voor onze trainingen van de loopgroep en wandelgroep op verschillende plaatsen verdelen.
Hierdoor missen we de kracht van onze loopgroep, namelijk het sociale aspect.
Het gezellig samen koffie drinken na de training is voor veel lopers net dat extraatje wat ons van een andere loopgroep onderscheidt.
De nieuwe Yakult Start To Run groep heeft nog geen idee hoe LFTR er in zijn geheel uit ziet en andersom weten sommige geroutineerde lopers nog niet wie er bij start to run begonnen is.

Heel frustrerend voor alle leden, maar ook heel frustrerend voor het LFTR team. Zij hebben het gevoel dat ze ondanks alle inspanningen, machteloos staan in deze periode om de eenheid binnen de Loopgroep te behouden.

Vooruitkijken is op dit moment koffiedik kijken, maar wij als LFTR team blijven hier positief in staan en  zullen er alles aan doen wat voor ons mogelijk is om het voor alle lopers zo aantrekkelijk mogelijk te houden.

De trainers gaan proberen om enkele nieuwe trainingen op het menu te zetten, waardoor het hardlopen toch zal blijven smaken, ook als we straks misschien weer op 1,5 meter zouden moeten lopen en ook nog telkens op een ander punt moet vertrekken.Laten we met z´n allen positief blijven en wie weet kunnen we ergens volgend jaar weer met z'n allen aan tafel en mogen we weer samen lopen, wandelen, trainen en koffie drinken!!

Team LFTR

Fysieke clubhuis gesloten

Vanavond heeft het kabinet bekend gemaakt dat op dinsdag 29 september om 18:00 uur nieuwe maatregelen gelden om het coronavirus in te dammen.

Eén van de maatregelen is dat de sportkantines voor ten minste drie weken gesloten worden. Dit betekent dat we voorlopig na afloop van de training op zaterdag geen koffie en thee meer mogen drinken.
We vinden dit erg jammer, maar het is zoals het is.

Omdat het fysieke clubhuis gesloten is zal de groep van Joop niet bij de fysio maar bij Amarant vertrekken!

Vertrekpunten 3 oktober

De vertrekpunten voor zaterdag 3 oktober zijn:

Update 28 september

Omdat we voorlopig na de training geen koffie meer mogen drinken vertrekt de groep van Joop niet bij de Fysio maar bij Amarant.

Fysio:

 • Yakult Start To Run
 • groep van Joop
 • de Wandelende Tak

Amarant

 • groep van Eric
 • groep van Joop